Misiune și obiective

 

Misiune

Asociaţia „Institutul Verde” a luat fiinţă în luna decembrie a anului 2010, la iniţiativa unui grup de activişti ecologişti, în încercarea de a răspunde nevoii de acomodare a societăţii româneşti cu ecologia.

Prin urmare, Institutul Verde îşi asumă rolul de think tank, propunându-şi astfel să explice, să apere şi să promoveze valorile şi principiile ecologiei.

Principii şi Valori

La nivel regional şi global, Institututul Verde împărtaşeşte şi sprijină valorile de bază ale activiştilor ecologişti internaţionali:

– conştiinţă ecologică;

– respect pentru diversitate;

– nonviolenţă;

– responsabilitate personală şi globală;

– priorităţi viitoare şi durabilitate;

– egalitate de gen;

– dreptate socială şi şanse egale;

– economie bazată pe comunitate şi dreptate economică;

– democraţie participativă;

– descentralizare;

Obiective

Institutul Verde are în vedere următoarele obiective pe termen lung:

a) obiective ecologice

– protejarea mediului înconjurător;

– promovarea de soluţii ecologiste la problemele de mediu din România şi din societatea mondială contemporană;

– stoparea defrişărilor abuzive de pădure şi a exploatării iraţionale a resurselor naturale;

– apărarea spaţiilor verzi urbane şi promovarea unor măsuri de depoluare a oraşelor;

b) obiective economice

– promovarea şi sprijinirea unei viziuni de dezvoltare bazate pe implementarea unei economii durabile;

– promovarea cercetării ştiinţifice, a tehnologiilor nepoluante, a surselor regenerabile de energie şi a agriculturii ecologice;

c) obiective socio-culturale:

– apărarea dreptului la un mediu sănătos şi a drepturilor omului în general;

– apărarea şi promovarea valorilor democratice, a statului de drept şi a unui cadru politic pluralist;

– promovarea educaţiei, cu un accent special pe educaţia de mediu şi a celei democratice;

– iniţierea şi susţinerea unor politici pentru tineret şi încurajarea tinerilor spre participare civică activă;

– acordarea, din perspectivă ecologistă, de expertiză şi asistenţă mediului politic şi societăţii civile, în promovarea valorilor şi politicilor publice şi economice ecologiste;

– apărarea drepturilor animalelor şi stoparea cruzimii faţă de acestea;

– protejarea patrimoniului cultural, peisagistic, arhitectural, istoric şi artistic naţional şi universal.

Tipuri de activităţi

În vederea atingerii obiectivelor sale, Institutul Verde îşi propune să desfăşoare următoarele acţiuni sau activităţi:

– elaborarea de programe doctrinare ecologiste şi identificarea de soluţii la crizele actuale de mediu;

– educarea şi promovarea implicării tinerilor în fiecare aspect al vieţii sociale şi politice, inclusiv participarea lor la corpurile decizionale;

– oferirea de asistenţă şi consultanţă forţelor politice ecologiste din România şi din străinătate pentru promovarea la nivel politic a valorilor asumate de asociaţie;

– organizează şi asigură atestarea profesională a persoanelor fizice care doresc sa devină membri ai Asociaţiei, cât şi atestarea membrilor asociaţi – persoane juridice;

– organizarea şi coordonarea de programe educative menite sa contribuie la promovarea şi aprofundarea valorilor, ideilor şi practicilor ecologiste;

– susţinerea unor programe de cercetare ştiinţifică;

– elaborarea, coordonarea şi evaluarea de programe de expertiză de mediu şi consultanţă de specialitate;

– susţinerea comunicării şi a schimbului de informaţii şi opinii pe teme de mediu cu asociaţii şi fundaţii ce au ca obiect protecţia mediului din ţară şi străinătate. Organizarea de activităţi comune cu asociaţii şi fundaţii de mediu din ţară şi străinătate;

– desfăşoară activităţi care să asigure îndeplinirea condiţiilor de afiliere a Asociaţiei la asociaţii şi organisme internaţionale de profil;

– organizarea de reuniuni ştiinţifice (seminarii, simpozioane, ateliere, work-shopuri, conferinţe) dedicate unor subiecte de mediu din ţară sau străinatate;

– organizează stagii şi seminarii de perfecţionare profesională a membrilor în ţară şi în străinatate;

– organizează şi participă la schimburi culturale de tineret;

– monitorizarea şi analiza informaţiei pe probleme de mediu (presă scrisă, audio şi TV, locală şi centrală);

– organizarea, coordonarea şi evaluarea de sondaje de opinie publică;

– oferirea de asistenţă şi programe de training în domeniul Comunicare şi relaţii publice, pentru asociaţii şi fundaţii preocupate de mediu;

– editarea de prospecte, postere, broşuri, cărţi, reviste având drept scop popularizarea activităţilor Institutului;

– comunicarea prin evenimente, la care sunt invitaţi specialişti pe mediu din ţară sau străinătate, a valorilor politice, civice şi culturale specifice ecologiei, umanismului şi democraţiei;

– înfiinţarea, organizarea şi coordonarea unor instituţii de presă (ziare, reviste, broşuri)  cu scopul promovării valorilor democratice, ale umanismului şi ecologiei;

– organizarea unui centru de documentare propriu;

– oferirea de burse tinerilor preocupaţi de studierea, promovarea şi susţinerea ecologiei în România şi în lume;

– acţiuni de lobby şi advocacy pentru susţinerea proiectelor ecologice şi de protecţia mediului;

– formularea de cereri şi acţiuni în faţa organelor statului pentru apărarea mediului înconjurător;

– acţiuni în instanţă pentru apărarea mediului înconjurător şi acordarea de asistenţă juridică, prin intermediul membrilor Uniunii Barourilor din România, membri sau simpatizanţi ai “Institutului Verde” şi ai obiectivelor sale, pentru toate acţiunile de natură să asigure protecţia mediului înconjurător;

– acţiuni de promovare a cercetării ştiinţifice, a tehnologiilor nepoluante, a resurselor regenerabile de energie şi a agriculturii ecologice;

– organizarea de conferinţe şi dezbateri pe teme precum valorile democratice, statul de drept, drepturile omului;

– acţiuni de promovare şi apărare a drepturilor animalelor şi de combatere, inclusiv prin educaţie, legislaţie şi politici publice, a cruzimii faţă de animale;

– monitorizarea standardelor democratice din România şi a corectitudinii proceselor electorale inclusiv prin participarea cu observatori la alegerile organizate în ţara noastră;

– propune legi şi luptă pentru protejarea consumatorului (militând pentru etichetarea corespunzatoare a produselor din comerţ, pentru semnalizarea prezenţei produselor ecologice în spaţiul public, cum ar fi alimentele preparate ecologic, precum şi pentru facilităţi fiscale acordate producătorilor eco autohtoni);

– promovează educaţia ecologică în educaţia publică şi educarea elevilor în favoarea unei alimentaţii sănătoase şi în spiritul protejării mediului;

– susţine şi promovează alternativa alimentaţiei naturale în alimentaţia publică.